Disclaimer

Algemeen

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Olbers & IJlstra Opticiens neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Olbers & IJlstra Opticiens wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website olbers-ijlstra.nl staan links naar websites van derden. Olbers & IJlstra Opticiens aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Gielen Juridisch Advies niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berust bij Olbers & IJlstra Opticiens of bij derden welke met toestemming (veelal onder licentie) dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Olbers & IJlstra Opticiens. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Olbers & IJlstra Opticiens. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Beschikbaarheid en wijzigingen

De informatie en aanbevelingen op olbers-ijlstra.nl kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.