Privacy statement

Privacyverklaring

van Olbers & IJlstra Opticiens

 

Respect voor de privacy van de klant
Ingangsdatum van deze privacyverklaring: 25 mei 2018

Introductie

Olbers & IJlstra Opticiens waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en diensten heeft getoond door uw bezoek aan de winkel, onze website olbers-ijlstra.nl of verwante communicatiekanalen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Olbers & IJlstra Opticiens verzamelt tijdens uw interacties met Olbers & IJlstra Opticiens, zoals het bezoeken van onze winkel, via onze website, de behandeling van een klacht/geschil etc.

Waarom vragen we u uw persoonlijke gegevens te delen?
We vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Financiële administratie;
 • Aanmaken van klantendossier;
 • Verwerking zorgvergoeding;
 • Afhandeling klacht, geschil.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden.

Het soort persoonlijke gegevens dat we verzamelen

Tijdens uw interactie met Olbers & IJlstra Opticiens, bijvoorbeeld door het aankopen van een bril of contactlenzen, de Olbers & IJlstra Opticiens-pagina’s te bezoeken (zoals “Volg ons op Facebook”), of
het indienen van een klacht/geschil kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals:

 • Uw naam;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw postadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw gebruik van en uw activiteiten op onze Olbers & IJlstra Opticiens-pagina’s d.m.v. Google Analytics;
 • Correspondentie die te maken heeft met de afhandeling van een klacht, geschil of calamiteit;
 • Meetwaardes ten behoeve voor het maken van gezichtshulpmiddelen. Zoals een bril of contactlenzen;
 • Medische gegevens en/of medicijngebruik die van invloed kunnen zijn op ogen en betrokken lichaamsdelen zoals hersenen en zenuwen.

 

Verschillende manieren waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen

 • U kunt uw persoonsgegevens op meerdere manieren met Olbers & IJlstra Opticiens delen:
 • Via e-mail, telefoon of door schriftelijk contact op te nemen met een van de medewerkers van Olbers & IJlstra Opticiens;
 • Bij aankoop bril, contactlenzen of andere producten in de winkel;
 • Aansluiting bij de klachtenregeling, Geschilleninstantie
 • Deelnemen aan een actie, spel of prijsvraag;
 • Deelnemen aan een Social Media-activiteit met betrekking tot een Olbers & IJlstra Opticiens-aanbieding (door bijvoorbeeld op ‘Vind ik leuk’ of ‘Delen’ te klikken);
 • Abonneren op een Olbers & IJlstra Opticiens-nieuwsbrief;
 • Vrijwillig deelnemen aan enquêtes;
 • Aanmelden bij sociale media (bijvoorbeeld uw Facebook- of LinkedIn-account gebruiken om een account aan te maken of u aan te melden);
 • Social listening: Olbers & IJlstra Opticiens kan op internet zoeken naar relevante en openbare inhoud teneinde zijn producten of diensten te verbeteren, problemen van klanten op te lossen en gerichte marketing aan te bieden.

Wanneer u te maken heeft met Olbers & IJlstra Opticiens namens een zakelijke klant, leverancier of zakenpartner verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van diensten door Olbers & IJlstra Opticiens Opticiens
 • Het communiceren met Olbers & IJlstra Opticiens
 • Het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden
 • Het deelnemen aan beurzen, evenementen of promoties
 • Het vrijwillig deelnemen aan enquêtes

Als u niet wilt dat Olbers & IJlstra Opticiens Opticiens de persoonsgegevens gebruikt die u niet zelf hebt doorgegeven, kunt u ons dit laten weten door contact met ons op te nemen via info@olbers-ijlstra.nl.

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

Uw rechten

Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, hebt u redelijke toegang tot deze informatie, zodat u deze kunt bijwerken, wijzigen of verwijderen. Wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u ook doorgeven aan Olbers & IJlstra Opticiens via info@olbers-ijlstra.nl.

We raden u aan uw persoonlijke instellingen en persoonsgegevens compleet en up-to-date te houden.

Wanneer u ervoor kiest om geen (persoons)gegevens te verstrekken die nodig zijn om een product of dienst te leveren, zult u dit product of deze dienst mogelijk niet kunnen gebruiken of afnemen.

Uw voorkeuren

We respecteren de keuzes die u maakt ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Als u niet wilt dat wij u persoonlijke aanbiedingen of informatie sturen, kunt u ons dit laten weten via info@olbers-ijlstra.nl, door het bezoeken van de winkel of door dit aan te geven via de e-mails die u ontvangt.

Wanneer u de Olbers & IJlstra Opticiens-website bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Olbers &
IJlstra Opticiens en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van Olbers & IJlstra Opticiens zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Olbers & IJlstra Opticiens maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De diensten van Olbers & IJlstra Opticiens zijn voortdurend in ontwikkeling en de vorm en aard van deze diensten kan van tijd tot tijd veranderen, zonder dat wij u hiervan vooraf in kennis stellen. Wij
behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziende versies op onze website.

We plaatsen een opvallende melding op onze pagina met de privacyverklaring om u te informeren over belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring, en geven boven aan de melding aan wanneer de verklaring de laatste keer is bijgewerkt. We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen.

De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht. Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, kunt u overwegen de Olbers & IJlstra Opticiens-pagina’s niet langer te gebruiken. Door onze diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziende privacyverklaring.

Contact opnemen

Neem contact met ons op door de winkel te bezoeken. Via info@olbers-ijlstra.nl. Of bel: 072-5126078